Teenused

Kaeve- ja haljastustööd

Teostame erinevaid kaevetöid, haljastustöid, puude istutamist, muru külvi ja hooldust.

Kivitööd

Paigaldame erinevaid ääre- ja sillutiskive (betoonkivi, graniitkiivi).

Lammutustööd

Teostame erinevaid lammutustöd.

Liiv- ja kildlauste ehitus

Teostame liiv- ja kildaluste ehitust.

Välistrasside ehitus

Rajame erinevaid välistrasse (vesi, kanalisatsioon, sadevesi). Lisaks paigaldame mahuteid ja õlipüüdureid.

Mänguväljakute ehitus

Rajame mängu- ja spordiväljakuid.

Kandevõime mõõtmine

Teostame Inspector 3 seadmega kandevõime mõõtmist.

Rajame Teile sobiva infrastruktuuri!